ENTREPRENAD

Vi har tillgång till en maskinpark bestående av hjullastare, anläggningsmaskiner och kranbil med vilka vi kan utföra lyft- och transportuppdrag.

Våra erfarna och engagerade chaufförer säkerställer att din transport levereras till mottagare runt om i Dalarna.

Kanske vill du ha hjälp att enkelt och smidigt lyfta upp teglet på taket, sjösätta båten eller flytta lekstugan? Det löser vi med vår kranbil! Vi erbjuder även bortforsling av fyllnadsmassor samt snöröjning och halkbekämpning.

VI HAR MASKINERNA.

Kontakta oss